توضیحات

اگر جای پاکت جاروبرقی بوش و یا زیمنس شما دچار شکستگی شده است و یا مفقود گردیده است و کیسه جاروبرقی دستگاه شما از نوع G می باشد، این مدل جاکیسه ای برای جاروبرقی شما مناسب می باشد. توجه داشته باشید که به هیچ وجه این جا پاکتی برای مدل های پاکت P مناسب نمی باشد.