توضیحات

یکی از قطعات پرمصرف در ماشین لباسشویی، دستگیره می باشد و معمولا در تمامی برندها، شکستگی دستگیره از مهم ترین مشکلات می باشد. این مدل دستگیره از جمله قطعات خاص و کمیاب در لباسشویی الکترولوکس می باشد که به دستگیره 14991 شهرت دارد.