توضیحات

شیربرقی در ماشین لباسشویی آاگ وظیفه کنترل ورود آب را بر عهده دارد و علاوه بر آن تعیین می کند که آب وارد کدام یک از قسمت های جاپودری شود.

این شیربرقی شامل سه بوبین و مجرا برای ورود آب به سه بخش جاپودری می باشد:

بخش اول وظیفه ورود آب به داخل مخزن PREWASH را دارد و معمولا مناسب درجه هایی است که لباس ها را بیش از یک مرحله می شود.

بخش دوم وظیفه ورود آب به مخزن پودر اصلی را دارد و در تمامی مراحل شستشو این بخش فعال می باشد.

بخش سوم برای ورود آب به داخل مخزن نرم کننده می باشد و به جز درجه آبکشی و خشک کردن، در مابقی درجه ها، این بخش فعال می باشد.