توضیحات

این شیربرقی لباسشویی بوش ساخت والکر ایتالیا بوده و تحت نظارت بوش آلمان تولید می شود و فابریک لباسشویی های بوش می باشد.

وظیفه شیربرقی ماشین لباسشویی بوش BOSCH کنترل ورود و خروج آب به داخل مخزن پودر دستگاه می باشد و عمر مفید این قطعه معمولا 7 سال می باشد و پس از 7 سال می بایست تعویض شود.

زمانی که شیربرقی دچار آسیب و یا خرابی شود دو حالت پیش می آید: در حالت اول آب وارد دستگاه نمی شود و یا فشار آب خیلی کم می شود به نحوی که پودر به درستی وارد مخزن نمی شود. در حالت دوم زمانی که شیربرقی ماشین لباسشویی بوش دچار ایراد شود به صورت ناخواسته آب وارد مخزن دستگاه می شود حتی اگر دستگاه خاموش باشد.

این مدل شیربرقی یک ورودی دارد که شلنگ ورود آب به آن وصل می شود و دو خروجی دارد که شلنگ از شیربرقی به مخزن جاپودری وصل می شود.

این مدل شیربرقی علاوه بر ماشین لباسشویی های برند بوش، برای برخی ماشین لباسشویی های برند زیمنس نیز به کار می رود و قابل استفاده می باشد.