توضیحات

همواره تعویض فیلتر ساید بای ساید یکی از دغدغه های کاربران می باشد.

فیلتر خارجی ساید بای ساید می بایست به صورت منظم و هر 6 ماه یکبار تعویض شود و در صورتی که به آن توجه نشود برای دستگاه و حتی سلامتی شما خطرناک است.

این فیلتر تک مرحله ای بوده و برای تمامی برندها مناسب می باشد. عمر مفید این فیلتر 6 ماه بوده و پس از شش ماه باید تعویض گردد.

از ویزگی های بارز این فیلتر تعویض ساده آن به دلیل فیتینگ های خاص این فیلتر می باشد به نوعی که فقط با وارد کردن شلنگ داخل شیار، شلنگ قفل می شود.