توضیحات

یکی از دغدغه های اصلی مشترکانی که از قهوه ساز ها و اسپرسوسازهای بوش استفاده می کنند جرمگیری و رسوب زدایی دستگاه می باشد. قرص کالک CALC که با قرص دیسکل DESCALE نیز از آن یاد می شود برای رسوب زدایی مخزن آب قهوه ساز می باشد. زمانی که شما در حال جرمگیری دستگاه هستید در یک مرحله از شما می خواهد که از قرص کالک استفاده کنید و این دقیقا همان قرص می باشد. توجه داشته باشید که این قرص برای جرمگیری مخزن قهوه نمی باشد و برای جرمگیری مخزن قهوه و پودر اسپرسوساز می بایست از قرص کلین CLEAN استفاده نمایید. با اینکه این محصول تولید شده شرکت بوش آلمان می باشد اما برای دیگر برندها از جمله دلونگی، میله ، نف و گاگنا نیز قابل استفاده است.