توضیحات

بهترین کیفیت شستشو را در قرص های کوانتوم فینیش یافتیم. این سخن اکثر کسانی است که از قرص های ژله ای فینیش ساخت کشور ترکیه استفاده کرده اند. این قرص ها دارای نمک و مایع حلادهنده بوده و در پروسه شستشو هیچ نیازی به این دو رکن اصلی ندارد. از لحاظ قیمت معمولا این پک صرفه اقتصادی دارد و نسبت به پک های تعداد کمتر، قیمت مناسب تری دارد. در بازار به این قرص ها کوانتوم یا به اصطلاح ژله ای گفته می شود و این ساختار باعث افزایش کیفیت شستشو شده است.