توضیحات

انتخاب مایع جلادهنده یکی از مهم ترین دغدغه های دارندگان ماشین ظرفشویی می باشد. در صورت انتخاب نادرست به ظروف و دستگاه آسیب وارد شده و کیفیت شستشو کاهش می بابد. مایع حلادهنده 800 میل ماشین ظرفشویی فینیش FIFNISH بهترین انتخاب برای شما می باشد. با توجه به حجم صرفه اقتصادی دارد و از طرفی بهترین کیفیت را دارا می باشد. به صورت نرمال این مایع حلادهنده از صورت استفاده روزانه برای مصرف یکسال دستگاه شما کافی می باشد.