توضیحات

میکروسوئیچ قطعه ای است که به عنوان سنسور باز و بسته شدن درب شناخته می شود و در صورتی که این سنسور به درستی کار نکند، کار لباسشویی شروع نمی شود و درب قفل نمی شود. همچنین در مواقعی که درب بسته است ممکن است سوئیچ، قفل درب را آزاد نکند و موجب بازنشدن درب لباسشویی بوش شود. در صورت عدم تعویض به موقع این قطعه، علاوه بر اینکه در کارکرد لباسشویی تداخل ایجاد می شود، کارکرد برد دستگاه نیز با مشکل روبرو شده و آسیب های جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد.