توضیحات

میکروسوئیچ قطعه ای است که به عنوان سنسور باز و بسته شدن درب شناخته می شود و در صورتی که این سنسور به درستی کار نکند، کار لباسشویی شروع نمی شود و درب قفل نمی شود. در صورت عدم تعویض به موقع این قطعه، علاوه بر اینکه در کارکرد لباسشویی تداخل ایجاد می شود، کارکرد برد دستگاه نیز با مشکل روبرو شده و آسیب های جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد.