توضیحات

وظیفه اصلی میکروسوییچ لباسشویی بوش کنترل باز و بسته بودن درب دستگاه می باشد. زمانی که به هر دلیلی درب دستگاه به درستی بسته نشده باشد عملا این قطعه فرمان شروع به کار را نخواهد داد. همچنین در مواقعی که درب بسته است ممکن است سوئیچ، قفل درب را آزاد نکند و موجب بازنشدن درب لباسشویی بوش شود. این مدل میکروسوئیچ مناسب لباسشویی بوش می باشد. حتما قبل از خرید مدل میکروسوئیچ و فیش ها را با هم مقایسه کنید که مانند این مدل باشد.