توضیحات

یکی از دغدغه های مصرف کنندگان ماشین ظرفشویی، انتخب شوینده ای با کیفیت بالا به همراه صرفه اقتصادی می باشد. ژل دوقلوی پریل تا حدی این نیاز شما را برطرف ساخته است و به نوعی نماد کیفیت و صرفه اقتصادی در بین شوینده های مورد استفاده در ماشین ظرفشویی می باشد.

این اعتماد به حدی رسیده است که شرکت های بزرگ تولید کننده ماشین ظرفشویی از جمله بوش و آاگ نیز این ژل را تایید کرده و به مشتریان خود استفاده از ژل دوقلوی پریل pril را توصیه می کنند.

از دو جهت این ژل صرفه اقتصادی دارد اول اینکه نیاز به نمک و مایع جلادهنده ندارد و دوم اینکه با توجه به قیمت به مراتب تعداد بالاتری ظرف را نسبت به قرص ماشین ظرفشویی می شوید.