ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس، برطبق مدل‌های مختلف دستگاه، به چند نوع کد خطا تقسیم و طبقه‌بندی می‌شود. هر یک از این کد خطاهای دستگاه نشان از وجود یک مشکل و ایراد در قطعه مشخص لباسشویی Electrolux می‌باشد که می‌توان از طریق این ارورها، دستگاه را تعمیر و ایراد به وجود آمده را برطرف کرد.

در این مطلب از سایت تعمیر آنلاین به بیان علت کلیه کد خطاهای ماشین لباسشویی الکترولوکس پرداخته و روش‌های رفع آنها را نیز ذکر خواهیم کرد.

رفع ارورهای ماشین لباسشویی الکترولوکس

 

ارور E10 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E10 ماشین لباسشویی الکترولوکس مربوط به عدم ورود آب به دستگاه می‌باشد. این ارور دستگاه به دلیل بسته بودن شیر آب، خرابی قطعه شیر برقی لباسشویی، گرفتگی و مسدود شدن فیلترها و یا حتی معیوب شدن مدار برد الکتریکی ماشین لباسشویی به وجود آمده است.

برای رفع ارور E10 ماشین لباسشویی الکترولوکس، باید ابتدا منبع آب دستگاه را چک کنید. در صورت باز بودن شیر آب و مناسب بودن فشار آن، شلنگ آب را نیز چک کنید تا پیچ‌خوردگی نداشته باشد. اگر مشکلی در این قطعه ماشین لباسشویی نبود، باید شیر برقی دستگاه را بررسی کنید.

این قطعه لباسشویی وظیفه کنترل میزان ورود آب به داخل دستگاه را بر عهده دارد. از این رو اگر این قطعه آسیب‌دیده باشد، آب وارد ماشین لباسشویی نخواهد شد و کد خطا E10 بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود ‌ با تعویض این قطعه و جاگذاری قطعه جدید ارور دستگاه رفع خواهد شد.

اگر علت ارور لباسشویی مربوط به انسداد فیلترهای دستگاه به دلیل رسوب آب و یا پرزهای لباس‌ها باشد، باید فیلترها را جدا و با مسواک کامل تمیز شوند.

آخرین علت این کد خطا لباسشویی نیز مربوط به مشکل مدار برد الکتریکی دستگاه می‌باشد. اگر با انجام ۳ اقدام فوق، ارور لباسشویی الکترولوکس رفع نشد، باید تعویض برد الکتریکی دستگاه انجام گیرد. به دلیل حساسیت بالای این امر و خرید قطعه فابریک و اصل Electrolux، بهتر است که تعمیر لباسشویی الکترولوکس توسط تعمیرکاران متخصص صورت گیرد.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E11 ماشین لباسشویی الکترولوکس

نمایش ارور E11 در ماشین لباسشویی Electrolux، به دلیل پر شدن بیش‌ازحد آب در دستگاه می‌باشد. در واقع این پیام ارور E11 به مقدار بیش از اندازه مجاز آب در ماشین لباسشویی اشاره دارد. علت این مشکل نیز مربوط به خرابی مدار برد الکتریکی دستگاه می‌باشد. برای رفع این ایراد، باید برد لباسشویی تعویض شود.

 

ارور E13 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E13 ماشین لباسشویی الکترولوکس مربوط به عدم ورود آب و مشکل فشار آب دستگاه می‌باشد. این ارور لباسشویی نیز شبیه ارور E10 دستگاه بوده که باید قطعات شیر برقی، برد و فیلترها نیز چک و بررسی شوند. البته احتمال وجود ایراد و خرابی قطعه میکروسوئیچ فشار دستگاه نیز وجود دارد. ابتدا دستگاه را ریست کرده و قطعات معیوب شده مربوط به این ارور که بیان شد را چک کنید.

ارور E21 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E21 و همچنین E22 ماشین لباسشویی الکترولوکس به معنی وجود مشکل در تخلیه آب دستگاه می‌باشد. نمایش این کد خطاهای الکترولوکس و مشکل تخلیه آب به دلیل وجود ایراد در پمپ تخلیه، گرفتگی و کثیفی فیلترهای تخلیه، انسداد و یا پیچ‌خوردگی لوله تخلیه لباسشویی، وجود نشتی برق از المنت حرارتی دستگاه، خرابی میکروسوئیچ فشار و در آخر ایراد برد اصلی دستگاه می‌باشد.

برای رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس باید ایرادات هر یک از قطعات بیان شده را که باعث این کد خطا دستگاه شده‌اند را بررسی و رفع نمایید. گرفتگی و انسداد فیلترها و یا لوله تخلیه ماشین لباسشویی Electrolux را می‌توانید بررسی و تمیز کنید. اما در صورت وجود ایراد در قطعات پمپ تخلیه، میکروسوئیچ فشار و به خصوص برد دستگاه، باید حتماً آنها را تعویض نمایید تا کدخطای دستگاه رفع شود.

 

ارور E23 ماشین لباسشویی الکترولوکس

علت نمایش ارور E23 ماشین لباسشویی الکترولوکس، وجود ایراد در پمپ تخلیه دستگاه می‌باشد. برای رفع این ارور دستگاه، باید ایراد پمپ تخلیه ماشین لباسشویی و همچنین مشکل سیم‌کشی‌های دستگاه بررسی و تعمیر شود. در صورت خرابی قطعه پمپ تخلیه، باید آن را تعویض نمایید.

شیر برقی

ارور E33 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E33 لباسشویی الکترولوکس، به دلیل وجود مشکل در المنت‌های حرارتی دستگاه، ایراد در میکروسوئیچ فشار، وجود نشتی برق از المنت حرارتی لباسشویی و خراب شدن سیم‌کشی‌های دستگاه به وجود آمده است. برای رفع کد خطا E33 باید ابتدا قطعه میکروسوئیچ فشار و المنت حرارتی چک شود. در صورت عدم وجود ایراد این قطعات، باید اتصالی و نشتی برق دستگاه چک و کنترل شود.

 

ارور E35 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E35، مربوط به سرریز شدن آب دستگاه می‌باشد. این ارور لباسشویی Electrolux به دلیل خرابی قطعات میکروسوئیچ فشار، شیر برقی و یا برد الکتریکی دستگاه به وجود آمده است.

برای رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس باید قطعات معیوب میکروسوئیچ فشار و شیر برقی را تعویض نمایید. در مورد ایراد برد الکتریکی نیز اگر این قطعه سوخته باشد، باید آن را نیز تعویض نمایید.

 

ارور E37 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E37 ، مربوط به وجود ایراد در سنجش مدار سطح اول می‌باشد. علت بروز این ارور به دلیل خرابی برد اصلی دستگاه است. معمولاً به دلیل نوسانات برق و یا نفوذ آب به داخل دستگاه، این قطعه لباسشویی با مشکل مواجه شده و دستگاه روشن نمی‌شود. برای رفع این ارور لباسشویی Electrolux، باید تعویض این قطعه انجام شود.

 

ارور E41 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E41 به معنای باز بودن درب دستگاه می‌باشد. این ارور دستگاه به دلیل ایراد قفل ایمنی درب لباسشویی، خرابی سیم‌کشی‌ها و یا خرابی برد دستگاه است. برای رفع این ارور لباسشویی الکترولوکس، باید قفل ایمنی درب لباسشویی و سیم‌کشی‌های دستگاه چک شود. اگر ایرادی در این قسمت‌ها نبود، مشکل به دلیل خرابی قطعه برد لباسشویی می‌باشد.

ارور لباسشویی الکترولوکس

ارور E51 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E51، به دلیل ایراد در اتصال کوتاه ترایاک برق موتور ماشین لباسشویی می‌باشد. این ایراد نیز به دلیل نشتی جریان برق در سیم‌های دستگاه و همچنین خرابی برد اصلی لباسشویی است. برای تعمیر لباسشویی، تکنسین باید ابتدا جریان برق سیم‌ها و موتور لباسشویی را چک کند. اگر ایراد و نشتی در سیم‌کشی‌ها نبود، برد اصلی دچار مشکل شده است که باید آن را تعویض کند.

ارور E52 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E52، مربوط به عدم سیگنال ژنراتور تاکومتریک موتور دستگاه می‌باشد. این مشکل به دلیل وجود ایراد در سیم‌کشی، خراب بودن موتور و یا برد دستگاه به وجود آمده است. برای رفع این ارور لباسشویی Electrolux باید ایرادات بیان شده در قطعات را بررسی و به تعمیر و یا تعویض موتور و برد دستگاه بپردازید.

ارور E61 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور E61 به معنی گرم نشدن کافی آب برای شستشوی لباس‌ها می‌باشد. از این رو دلیل بروز این ارور مربوط به خرابی قطعه المنت حرارتی دستگاه، ایراد سنسور NTC لباسشویی و خرابی موتور می‌باشد. المنت حرارتی ماشین لباسشویی، وظیفه گرم کردن آب مورد نیاز برای انجام شستشوی درست لباس‌ها و همچنین تشخیص و کنترل دمای مناسب و لازمه آب برای دستگاه را دارد. از این رو اگر این قطعه به مرور زمان و عدم جرمگیری دوره‌ای، دچار ایراد و خرابی شود، باید آن را تعویض نمایید.

برای تعویض این قطعه، ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید. پیچ‌های پنل را باز کرده و پنل دستگاه را دربیاورید. المنت حرارتی در قسمت زیرین دیگ لباسشویی قرار دارد. سوکت‌های ترموستات و سیم‌ها را باز کنید. مهره‌های المنت را باز و قطعه را جدا نمایید. ترموستات را از داخل المنت جدا و به قطعه جدید المنت حرارتی متصل کنید. حالا المنت جدید را در جای خود قرار داده و مهره‌های آن را سفت کنید.

توصیه می‌کنیم که بررسی سنسور NTC و موتور دستگاه برای رفع این ارور لباسشویی، توسط تعمیرکار صورت گیرد. موتور لباسشویی قطعه حساس و مهم این وسیله برقی است که چک کردن و رفع ایرادات آن نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد.

 

ارور E62 ماشین لباسشویی الکترولوکس

علت ارور E62 مربوط به گرم شدن بیش از حد آب دستگاه می‌باشد. دلیل بروز این ارور نیز همانند ارور E61، مربوط به خرابی قطعه المنت حرارتی دستگاه، ایراد سنسور NTC و خرابی موتور می‌باشد. ازاینرو باید این قطعات چک و تعویض شود تا ارور دستگاه برطرف گردد.

 

ارور E93 ماشین لباسشویی الکترولوکس

در صورت وجود مشکل در تنظیمات دستگاه، ارور E93 نمایش داده می‌شود. علت عدم تنظیمات درست ماشین لباسشویی نیز مربوط به ایراد برد اصلی دستگاه می‌باشد که باید این قطعه تعویض گردد.

 

ارور EB1 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور EB1 نشان‌دهنده وجود مشکل در فرکانس برق لباسشویی می‌باشد. این ایراد دستگاه نیز به خاطر وجود مشکل در برق ساختمان و یا ایراد برد اصلی است. اگر ایرادی در اتصال برق ساختمان وجود ندارد، باید برد لباسشویی را تعویض کنید.

 

ارور EB2 ماشین لباسشویی الکترولوکس

ارور EB2، مربوط به بالا بودن ولتاژ برق در دستگاه می‌باشد. برای رفع این ارور لباسشویی الکترولوکس باید برق ساختمان را چک و بررسی نمایید. البته وجود مشکل در برد اصلی نیز باعث نمایش این کد خطا در دستگاه می‌شود که راه‌حل آن تنها تعویض قطعه می‌باشد.

 

ارور EB3 ماشین لباسشویی الکترولوکس

پایین بودن ولتاژ برق در ماشین لباسشویی نیز دلیل نمایش ارور EB3 در دستگاه می‌شود. برای رفع این ارور نیز همانند کدخطاهای قبلی، باید برق ساختمان و سپس برد دستگاه چک و بررسی شود